slogan

PRODUKTY

Zapytaj specjalisty
Masz do nas pytanie? - Wyślij wiadomość
Home > Produkty > Mata bentonitowa > Bentomat

Mata bentonitowa

Bentomat

BENTOMAT to mata hydroizolacyjną, powstała z zespolenia trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego CETCO, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu.

BENTOMAT ma właściwości samouszczelniające.Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów.Instalacja jest prosta i szybka. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu.BENTOMAT ma właściwości samouszczelniające.Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów.Instalacja jest prosta i szybka. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu

BENTOMAT ma właściwości samouszczelniające.Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów.Instalacja jest prosta i szybka. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Nazwa
Opis
Data dodania
Rozmiar
  • Bentomat
  • Bentomat
  • Bentomat

aPodstawowe dane techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ BENTOMAT
ST SC SP
Masa powierzchniowa *, g/m2

>3300

>4300

>5300

Masa bentonitu *, g/m2

>3000

>4000

>5000

Grubość *, +10%, mm
przy nacisku:
2 kPa
20 kPa
200 kPa6,3
5,2
4,26,9
6,1
5,27,7
7,0
6,1

Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m

≥6,5

≥6,5

≥6,5

Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR), siła przebicia, N

>2,0

>2,0

>1,8

Odporność na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka), średnica otworu, mm

<10**

<10**

<10**

Wytrzymałość na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/10cm

>60

>85

>85

Współczynnik wodoprzepuszczalności przy pełnym nasyceniu wodą, kv, m/s

< 4,5x10-11

< 3,5x10-11

< 1,5x10-11

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym, %

14+7

14+7

14+7 

*przy wilgotności bentonitu 12%.
**właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta badaniami typu i badaniami kontrolnymi.

Polecane strony:

GPH Surtex sp. z o. o
ul. B. Krzywoustego 8
81 - 035 Gdynia
Tel. Centrala:
(058) 667-45-00
Fax:
(058) 667-45-02
e-mail:
www:
Projekt i realizacja SW Group CMS

Copyright © 2011 GPH Surtex
stat4u