slogan

PRODUKTY

Zapytaj specjalisty
Masz do nas pytanie? - Wyślij wiadomość

Geosiatka o sztywnych węzłach - dwukierunkowa

Geosiatka E`GRID

Georuszty dwukierunkowe E’Grid SX, zwane także geosiatkami o sztywnych węzłach, są materiałami wykonanymi z polipropylenu (PP), posiadającymi
takie same wytrzymałości przy zerwaniu, wzdłuż jak i wszerz pasma. Technologia ich wytwarzania polega na rozciąganiu w dwóch kierunkach
perforowanej płyty polimerowej, aż do osiągnięcia żądanych wymiarów i parametrów. Dzięki tej metodzie powstaje materiał o integralnych węzłach i
kwadratowych oczkach, o jednorodnej strukturze i wysokiej sztywności, co definiuje skuteczność zbrojenia gruntu georusztami.
Polimer tworzący georuszty E’Grid SX zawiera min. 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor promieniowania UV, zwiększający jego trwałość na
światło słoneczne. Polipropylen jest polimerem całkowicie odpornym na działanie wszystkich chemikaliów, włączając w to kwasy, zasady i sole,
normalnie występujące w gruncie. Jest również neutralny na działanie mikroorganizmów.

ZASTOSOWANIE:
- Wzmacnianie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych
- Ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg
- Budowa placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, platform roboczych, leśnych i rolniczych w trudnych
warunkach wodno-gruntowych
- Wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy
podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni
- Budowa zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych
- Stabilizacja osuwisk
- Wzmacnianie poboczy dróg i poszerzania korpusów nasypów drogowych
- Zbrojenie fundamentów konstrukcji inżynierskich
- Przenoszenie obciążeń z konstrukcji na fundamenty głębokie – warstwy transmisyjne
- Wyrównanie osiadania i stabilizacja nasypów na składowiskach śmieci

Nazwa
Opis
Data dodania
Rozmiar

Geosiatka E`Grid występuje w trzech rodzajach wytrzymałości:


20kN/m             rolka 3,90 x 51,30m

30kN/m             rolka 3,90 x 51,30m

40kN/m             rolka 3,90 x 30,80m

Polecane strony:

GPH Surtex sp. z o. o
ul. B. Krzywoustego 8
81 - 035 Gdynia
Tel. Centrala:
(058) 667-45-00
Fax:
(058) 667-45-02
e-mail:
www:
Projekt i realizacja SW Group CMS

Copyright © 2011 GPH Surtex
stat4u